תפוז אנשים- גלית נחמן

"מזל שיש חושך" הוא ספר המאתגר את האמונה שלנו,שחושך זה דבר שצריך לגרש,
הספר בא להראות לילדים שחושך זה חלק טבעי בחיים.

תפוז אנשים- גלית נחמן