את זה- העשרה ערכית לילדים

מסע לילי מרתק שבמהלכו פוגשים ילדים בגילאי הגן והכיתות הנמוכות חיות וצמחים שמתעוררים לחיי דווקא בלילה ומשכיח מהם את הפחד מהחושך. הספר מלווה בפנס מיוחד שיכול להאיר את דפי הספר ולהוות בסיס טוב להפעלה בנושא פחדים של ילדים מהחושך

את זה- העשרה ערכית לילדים